Objave

Mario Mimica

predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Splitu

Dame i gospodo poštovani sudionici Skupa o Zagori! Pozdravljam vas u ime Ogranka Matice hrvatske Split i svima zajedno želim uspješan rad. Dobro došli.

Vjerujem kako će ovaj skup pomoći širenju saznanja o Zagori i boljem poznavanju toga kraja, a posebno se veselim sudjelovanju izlagača iz drugih zemalja gdje postoje slični krajevi i problemi. U mnoštvu određenja i definicija Mediterana postoji i ona o moru okruženom planinama. Te planine nisu samo
okvir nego su s preko-planinskim nižim krajevima, prostor koji štiti obalu: klimatski, demografski, ekološki, vojno i gospodarski. Na žalost, kada te vrijednosti nisu ispravno valorizirane, gubi jednako i obala i njezino zaleđe.Continue reading

Nedjeljko Marinov

predsjednik Kulturnog sabora Zagore

Pozdravljam cijenjeni Skup u ime svih članova udruge »Kulturni sabor Zagore« i u svoje ime. Kao suorganizatori ponosni smo što se ostvarila ideja o organiziranju skupa s multidisciplinarnim pristupom o području Zagore. Zahvalni smo Sveučilištu u Zadru, rektoru prof. dr. sc. Anti Uglešiću i prorektoru prof. dr. sc. Vladimiru Skračiću, a posebno Geografskom odjelu Sveučilišta u Zadru, prof. dr. sc. Damiru Magašu i pročelniku doc. dr. sc. Josipu Faričiću, koji su savjetom i smjernicama osigurali znanstvenu razinu ovoga skupa. Continue reading

Vladimir Skračić

prorektor Sveučilišta u Zadru

Poštovani domaćini, poštovani profesore Matas, predsjedniče organizacijskog odbora znanstvenoga skupa Zagora između stočarsko-ratarske tradicije te procesa litoralizacije i globalizacije, drage kolegice i kolege!

Pozdravljam vas u ime rektora Sveučilišta u Zadru, prof. dr. sc. Ante Uglešića, svih nazočnih suradnika s našega Sveučilišta i u svoje osobno ime. Continue reading

Mate Matas

predsjednik Organizacijskog odbora

Kao jedan od domaćina Međunarodnoga znanstvenog skupa o Zagori srdačno vas pozdravljam i izražavam svoje zadovoljstvo na prilici za druženje ovdje u prekrasnom i vrlo životnom Dugopolju kao i na terenskom obilasku dijelova Zagore u četvrtak.

S jednakim zadovoljstvom ističem i razloge organizacije našeg Skupa, tj. znanstvene analize prostornih obilježja i gospodarskih mogućnosti Zagore, njezina povijesnog razvoja, etnografskih, kulturoloških i drugih posebnosti, a koje su odraz njezine stočarsko-ratarske tradicije kao i procesa litoralizacije i globalizacije. Continue reading

Fra Luka Delić

župnik Župe Unešić i izaslanik mons. Ante Ivasa, šibenskog biskupa

Osobito mi je zadovoljstvo pozdraviti sve sudionike ovoga znanstvenog skupa, na poseban način, predavače, predstavnike lokalnih vlasti, društvenih i gradskih institucija sa željom da ovaj skup bude poticaj za razmišljanje o Zagori a ne njezin requiem.

Zagora je postala beznačajno, opustjelo zaleđe čija se vrijednost neprestano negira. Mnogi su razlozi tome. Ne smijemo zanemariti činjenicu velikog odljeva stanovništva u gradove, na obalu zbog prometnih, turističkih i industrijskih funkcija. Pod utjecajem industrijalizacije i prometne revolucije obala je postala sve značajnija.

Continue reading

Vladimir Lay

Među prilozima u Zborniku posebno ističem one s naglascima na mogućnosti gospodarskog razvoja Zagore i kako se o tom razvoju najviše trebaju brinuti ljudi iz same Zagore, uvažavajući intelektualne artikulacije ljudi iz Zagore po podrijetlu, ali i svih drugih koji Zagori žele dobro. Organizatori znanstvenog skupa uspjeli su okupiti takve ljude, a onda u Zborniku i trajno zabilježiti njihova razmišljanja o Zagori. Naglasak na razvojno istaknut je i u Predgovoru uredništva. Isticani su i ograničavajući čimbenici željenih razvojnih procesa, a posebno brza depopulacija tog prostora. Ipak u većem broju priloga vidljiva je i optimistična nit poruke može se. Prvi je korak napor da se u percepciji ljudi Zagora učini prepoznatom, a ne da ostane nepoznatom zemljom.

S radošću i mirne savjesti preporučujem da se ovaj veliki i kvalitetan trud i napor objavi i kao pisani trag postane dostupan svima kojima je Zagora na srcu, na pameti i na putu budućeg djelovanja.

prof. dr. sc. Vladimir Lay

Predgovor Zborniku radova stručno-znanstvenog skupa

Radujemo se što u ruci držite zbornik radova s još jednog skupa o Zagori na kojem se raspravljalo o gospodarskim mogućnostima Zagore i oblicima njihova optimalnog iskorištavanja. Skup je održan u Muću i Lećevici (23. i 24. travnja 2015.). Odluka o njegovoj organizaciji donesena je na godišnjoj skupštini udruge Kulturni sabor Zagore – Podružnica Zagreb u veljači 2013. godine, a što je u skladu sa Statutom KSZ-a u kojem se između ostalih zadaća navodi pripremanje i održavanje stručnih i znanstvenih skupova te objavljivanje zbornika radova i drugih publikacija koje pridonose boljem poznavanju povijesnih, demografskih, gospodarskih, etnografskih i drugih obilježja prostora Zagore.

Continue reading

Predgovor priređivača

U pripremi projekta Duhovne vertikale Zagore i njihovo značenje u užim regionalnim te širim nacionalnim i globalnim okvirima pronađen je i prilog Ante Kostantina Matasa MILETII VERSUS (Milecijevi stihovi) koji, kako sam Matas reče, uz sve praznine, nedoskutice i mahne, za stariju poviest Dubrovnika, imadu zlamenitu vriednost. Navedena Matasova tvrdnja i procjena da se radi o prvoj povijesti Dubrovnika pisanoj na hrvatskom jeziku bile su i razlog detaljnijeg proučavanja tog priloga koji obiluje mnoštvom zanimljivih podataka o nastanku i razvoju grada. Na jednoj od sjednica Upravnog vijeća Kulturnog sabora Zagore istaknuto je kako taj prilog i njegov autor (za razliku od nekih drugih, uglavnom stranih, povjesničara, retoričara, filozofa, učitelja i ravnatelja gimnazije te njihovog djelovanja u Dubrovniku) nisu na primjeran način zastupljeni u našoj stručnoj i znanstvenoj literaturi, premda bi mogli biti zanimljivi i suvremenim ljubiteljima toga grada i njegove povijesti. Continue reading