O nama

Kulturni sabora Zagore je udruga utemeljena potkraj 2008. godine. Udruga je osnovana u cilju promicanja, istraživanja i njegovanja kulturne, povijesne, etnografske, gospodarske posebnosti Zagore i njezinoga doprinosa ukupnim društvenim prilikama u prošlosti i sadašnjosti s pretpostavkom budućih kretanja. Navedene ciljeve Udruga ostvaruje:

  • poticanjem i promicanjem razvoja Zagore u okviru Republike Hrvatske
  • istraživanjem povijesne, kulturne i prirodne baštine
  • organiziranjem javnih tribina, predavanja
  • objavljivanjem radova
  • stvaranjem materijalnih i financijskih uvjeta i sredstava za što kvalitetnije izvršavanje zadaća i ciljeva predviđenih Statutom
  • ostvarivanjem suradnje s ustanovama i udrugama u provođenju aktivnosti i programa od zajedničkog interesa. 
  • suradnjom s mjesnim, županijski i središnjim državnim tijelima Republike Hrvatske.

Udruga ima i Upravno vijeće koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine. Uz središnjicu u Splitu Kulturni Sabor Zagore ima i podružnicu u Zagrebu koja u načelu ima isti status i tijela propisana u Statutu za Sabor kao pravnu osobu.

Misija

Promicanja, istraživanja i njegovanja kulturnih, povijesnih, etnografskih, gospodarskih posebnosti Zagore i njezinog doprinosa ukupnim društvenim prilikama u prošlosti i sadašnjosti s pretpostavkom budućih kretanja, kao i  o poznatijim pojedincima koje je iznjedrilo materijalno siromašno ali duhom snažno zagorsko područje, a koji su obogatili hrvatsku i svjetsku kulturnu baštinu.

Vizija

Revitalizacija gospodarski i demografski opustošene Zagore i njezino pretvaranje u prostor ugodno življenja i da slogan Tera incognita ili nepoznata zemlja koji ju je stoljećima pratio taj prostor zamjeni novim, poželjnijim koji bi glasio:  Zagora prepoznata zemlja!