Stručno-znanstveni skup

GOSPODARSKE MOGUĆNOSTI ZAGORE
I OBLICI NJIHOVA OPTIMALNOG ISKORIŠTAVANJA


 Lećevica – Muć – Split, 23.–24. travnja 2015.

Ekološki potencijal Zagore


...Zagora jedan od ekološki najočuvanijih dijelova naše zemlje, jer u njoj nije došlo do gradnje
većih industrijskih i drugih onečišćivača zraka, vode, tla te ugrožavanja biljnih i životinjskih vrsta...

Predgovor Zborniku radova stručno-znanstvenog skupa

Radujemo se što u ruci držite zbornik radova s još jednog skupa o Zagori na kojem se raspravljalo o gospodarskim mogućnostima Zagore i oblicima njihova optimalnog iskorištavanja. Skup je održan u Muću i Lećevici (23. i 24. travnja 2015.). Odluka o njegovoj organizaciji donesena je na godišnjoj skupštini udruge Kulturni sabor Zagore – Podružnica Zagreb u veljači 2013. godine, a što je u skladu sa Statutom KSZ-a u kojem se između ostalih zadaća navodi pripremanje i održavanje stručnih i znanstvenih skupova te objavljivanje zbornika radova i drugih publikacija koje pridonose boljem poznavanju povijesnih, demografskih, gospodarskih, etnografskih i drugih obilježja prostora Zagore.

Continue reading

Posted in Stručno-znanstveni skup-2015.

Zbornik radova

Unatoč neujednačenosti pojedinih cjelina, što nije neobično za zbornike radova koliko god mudrosti i strpljenja bilo uloženo u znanstveno okupljanje, dotjerivanje i povezivanje različitih znanstvenih čestica, zbornik u cjelini pridonosi osmišljavanju održivoga, pametnoga i uključivog razvoja Dalmatinske zagore i Zagore što je, uostalom, polazna platforma aktualne razvojne strategije Europske unije. Prepoznata je potreba policentričnoga i harmoničnoga razvoja svih dijelova Hrvatske, uključujući i one koji su najviše pogođeni poteškoćama vezanim uz depopulaciju i gospodarsku krizu.

Intenzivna litoralizacija i urbanizacija korelacijski su usisale najdragocjeniji razvojni resurs Zagore – mlado radno aktivno i biološki fertilno stanovništvo, a ti su procesi istodobno zasjenili bogatu tradiciju koju nosi preostalo staro stanovništvo. Nadam se da će Zbornik svoju svrhu ostvariti implementacijom u konkretnim razvojnim projektima.

Dr. sc. Josip Faričić, red. prof.

Pregledani Zbornik radova predstavlja nastavak zaključaka s prethodnog skupa o Zagori koji je održan u Dugopolju u listopadu 2010. godine i na kojem se raspravljalo o gospodarskoj i demografskoj prošlosti i sadašnjosti Zagore i gdje su istaknute njezine optimalne razvojne mogućnosti (stočarstvo, ratarstvo, turizam, poduzetništvo...). Rasprave u prilozima o gospodarskim prilikama u prošlosti, sadašnjosti te o mogućnostima optimalnog iskorištavanja i razvoja Zagore u budućnosti, odnosno gospodarskoj i demografskoj revitalizaciji tog prostora, temelje se na znanstvenim i stručnim činjenicama. Vidljivo je da i pored određenih ograničavajućih čimbenika optimizma ne nedostaje. Poruka koja se može iščitati iz priloga više je nego jasna: Zagora nikada više Terra incognita! Stoga, kao Zagoranac podrijetlom i u srcu, s posebnom radošću i zadovoljstvom preporučujem njegovu objavu.

dr. sc. Antun Delić

Preuzmite Zbornik

Zbornik Stručno-znanstvenog skupa možete slobodno preuzeti ovdje. Preuzmite PDF