Ante Kostantin Matas

POVIJEST DUBROVNIKA DO 13. STOLJEĆA


 Elektronko izdanje, Zagreb, 2016.

MILECIJEVI STIHOVI (Miletii Versus)


... kako sam Matas reče, Milecijevi stihovi uz sve praznine, nedoskutice i mahne, za stariju poviest Dubrovnika,
imadu zlamenitu vriednost...

Predgovor priređivača

U pripremi projekta Duhovne vertikale Zagore i njihovo značenje u užim regionalnim te širim nacionalnim i globalnim okvirima pronađen je i prilog Ante Kostantina Matasa MILETII VERSUS (Milecijevi stihovi) koji, kako sam Matas reče, uz sve praznine, nedoskutice i mahne, za stariju poviest Dubrovnika, imadu zlamenitu vriednost. Navedena Matasova tvrdnja i procjena da se radi o prvoj povijesti Dubrovnika pisanoj na hrvatskom jeziku bile su i razlog detaljnijeg proučavanja tog priloga koji obiluje mnoštvom zanimljivih podataka o nastanku i razvoju grada. Na jednoj od sjednica Upravnog vijeća Kulturnog sabora Zagore istaknuto je kako taj prilog i njegov autor (za razliku od nekih drugih, uglavnom stranih, povjesničara, retoričara, filozofa, učitelja i ravnatelja gimnazije te njihovog djelovanja u Dubrovniku) nisu na primjeran način zastupljeni u našoj stručnoj i znanstvenoj literaturi, premda bi mogli biti zanimljivi i suvremenim ljubiteljima toga grada i njegove povijesti. Continue reading

Posted in Povijest Dubrovnika do 13. stoljeća.

Preuzmite Zbornik

Elektronsku verziju možete preuzeti ovdje. Preuzmite PDF