Mario Mimica

predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Splitu

Dame i gospodo poštovani sudionici Skupa o Zagori! Pozdravljam vas u ime Ogranka Matice hrvatske Split i svima zajedno želim uspješan rad. Dobro došli.

Vjerujem kako će ovaj skup pomoći širenju saznanja o Zagori i boljem poznavanju toga kraja, a posebno se veselim sudjelovanju izlagača iz drugih zemalja gdje postoje slični krajevi i problemi. U mnoštvu određenja i definicija Mediterana postoji i ona o moru okruženom planinama. Te planine nisu samo
okvir nego su s preko-planinskim nižim krajevima, prostor koji štiti obalu: klimatski, demografski, ekološki, vojno i gospodarski. Na žalost, kada te vrijednosti nisu ispravno valorizirane, gubi jednako i obala i njezino zaleđe.

Prostori i ljudi iza primorskih planina, iako često omalovažavani i neprepoznati u svojoj veličini, imaju i snažno kulturno i duhovno značenje za primorske narode, zbog svoje pastoralne i skromne prirode. Marijanska i druga svetišta nisu nastala u velebnim primorskim crkvama, nego u špiljama, utvrdama
i na izvorima u zaleđu, stoga nije čudna ni pojava najranije svjetovne poezije trubadura i trovadorisima u Provansi, Galiciji i Portugalu, ali »naša« Hasanaginica, iako nastala znatno kasnije i u sasvim drugim političkim okolnostima, daleko nadmašuje te proslavljene pjesme.

Kada u našem društvu vrijednosti Zagore budu prepoznate i vrjednovane kao što je slučaj u drugim mediteranskim zemljama, moći ćemo biti zadovoljni, a to je zadaća sudionika ovakvih i sličnih znanstvenih skupova i sličnih događanja, na kojima sudjeluju znanstvenici različitih područja.

Želim vam puni uspjeh u radu, a inicijatorima, Kulturnom saboru Zagore i Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru, već sada iskazujem iskrene čestitke.

Posted in Međunarodni znanstveni skup-2010, Pozdravni govori and tagged , , .